Home > persoonsgegevens > Afbrekende mededelingen door concurrenten
Afbrekende mededelingen door concurrenten

Afbrekende mededelingen door concurrenten

Een recente kwestie die speelde tussen twee producenten van trapliften laat zien welke mogelijkheden er zijn om tegen afbrekende mededelingen door concurrenten op te treden.

Afbrekende mededelingen

Afbrekende mededelingen kunnen juridisch gezien verschillende vormen aannemen. Onjuistheden, onwaarheden of halve waarheden kunnen onrechtmatig zijn, een oneerlijke handelspraktijk opleveren of een ongeoorloofde vergelijkende reclame zijn.

De afbrekende mededeling waartegen de producent van de trapliften in dit geval optrad werden gedaan in telefoongesprekken. Daarin werd de producent (Smienk) kort gezegd als onbetrouwbaar afgeschilderd. Het ging onder meer om uitingen in verkoopgesprekken waarin is gesteld of gesuggereerd dat de producten niet veilig zijn.

Juridische kwalificatie

De rechteroordeelt dat er sprake is van een ongeoorloofde vergelijkende reclame:

Smienk heeft naar het oordeel van de rechtbank voldoende onderbouwd dat de uitlatingen van Otolift de goede naam aantasten van en/of kleinerend zijn over haar producten en diensten. Dat blijkt immers uit de opnames van de telefoongesprekken waarin medewerkers van Otolift stellen dat je moet uitkijken met Smienk, Smienk de door haar geplaatste trapliften niet kan “servicen”, Smienk onzorgvuldig te werk gaat bij het plaatsen van trapliften en de door Smienk geplaatste trapliften onveilig zijn.

Opnemen van gesprekken als bewijs

De rechtbank oordeelt overigens dat de door of namens Smiek opgenomen verkoop- en telefoongesprekken gewoon als bewijs kunnen dienen in deze procedure, ook al is Smienk daar van tevoren niet over op de hoogte gesteld:

Volgens Otolift is dit bewijs onrechtmatig verkregen, omdat de personen met wie of namens deze gesprekken zijn gevoerd, geen toestemming hebben gegeven om deze telefoongesprekken op te nemen. Voor zover Smienk door het  opnemen van deze gesprekken in strijd heeft gehandeld met de wet- en regelgeving op het gebied van privacy, kan Otolift zich daar echter niet op beroepen, nu deze wetgeving niet strekt ter bescherming van haar belangen. De opnames van de telefoongesprekken kunnen dus ten opzichte van Otolift als bewijs dienen.

Rectificatie toegewezen

De rechtbank wijst de gevorderde rectificatie voor wat betreft de gedane afbrekende mededelingen toe.

Joost Becker, advocaat reclamerecht

 

 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen